Over de droom Over de droom
Ontwerp zonder titel (24)

Het ontstaan van de droom

Vier ouders maakten zich zorgen over de toekomst: wat als zij niet meer voor hun kind kunnen zorgen? Ze gingen op zoek naar een geschikte plek: die bleek nergens in de omgeving Lekstroom te vinden. En zo ontstond het idee voor de droom van Schalkwijk.
De ouders droomden van een fijne plek voor hun kinderen om te wonen en te leven. Met veel buiten, dieren, schommels en speeltoestellen. Een plek waar ze uitgedaagd worden. Zich kunnen ontwikkelen en ‘groeien’. In een dorp waar hun kinderen deel uitmaken van het dorpsleven.
Een plek waar ze veilig, verzorgd & beschermd kunnen leven. Maar ze ook kunnen 'werken' en gelukkig oud kunnen worden. Midden in de samenleving.
Locatie-de-droom

Locatie

Op een mooie plek in Schalkwijk is inmiddels de 2.5 hectare grond aangekocht. In overleg met de gemeente Houten is deze plek zorgvuldig gekozen: voldoende ruimte & dicht tegen de dorpskern aan.
Door zowel de dagbesteding als de woonhuizen op hetzelfde terrein te maken kunnen de bewoners veilig naar buiten.
Ontwerp zonder titel (28)

Organisatie

We hebben een klein bestuur dat wordt ondersteund door verschillende vrijwilligers.
Voorzitter: Simon Uijterwaal
Secretaris: André Wels
Penningmeester: Margot Gerrits
Bestuurslid: Bart Hunfeld
De droom van Schalkwijk wil alle donaties en sponsormiddelen die worden gegund, op een zorgvuldige manier verantwoorden. Zodra de droom actief is kan je hier ook alle jaarverslagen terugvinden.

Organisatie

ANBI
De Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je je gift kunt aftrekken van je inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het Huis hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Je donatie komt dus 100% bij het goede doel terecht.
Administratieve gegevens
IBAN NL56INGB0007326780 RSIN 856831190 KVK 67102611
Organisatie-bouw