De stichting ‘De droom van Schalkwijk’ is een feit

Op 19 otkober 2017 hebben de ouders van ‘De droom van Schalkwijk’ ten overstaan van notaris Zijerveld de akte van stichting ondertekent.

De stichting ‘De droom van Schalkwijk’ is hiermee een feit.

De volgende bestuursleden zijn aangesteld:

  • Simon Uijterwaal – Voorzitter
  • AndrĂ© Wels – Secretaris
  • Margot Gerrits – Penningmeester
  • Bart Hunfeld – Bestuurslid

De stichting is een feit

Ondertekening van de intentie-overeenkomst met Reinaerde

Op 14 september 2017 is de samenwerking met Reinaerde bekrachtigd met het ondertekenen van de intentie-overeenkomst.

Met de intentie-overeenkomst is overeen gekomen dat we samen, de ouders van ‘De droom van Schalkwijk’ en Reinaerde, een verkenning gaan doen om na te gaan of onze droom realiseerbaar is. Het doel is om deze verkenning 15 november afgerond te hebben.