Hompert-Renes sponsort € 10.000,=

De voorzitter van de Stichting de Droom van Schalkwijk heeft de directeur van Hompert-Renes Straal- Schilder- en Betonrenovatiewerken verteld over de Droom van Schalkwijk.

De directeur van Hompert-Renes heeft na de uitleg over de Droom besloten ons initiatief te sponsoren.

En wel met een enorm bedrag, Hompert-Renes sponsort de Droom van Schalkwijk met het bedrag van  €10.000,=

 

U begrijpt dat we daar reuze blij mee zijn. Wij bedanken Hompert-Renes dan ook hartelijk voor deze prachtige bijdrage.

Opbrengst emballage actie Jumbo

De emballage actie van Jumbo aan de Spoorhaag in Houten (het Rond) is beëindigd. Jumbo heeft de opbrengst van het het gestorte statiegeld in juni gedoneerd aan De Droom van Schalkwijk.

De actie heeft €38,90 opgebracht. Wij bedanken Jumbo en de mensen die hun statiegeld gedoneerd hebben dan ook hartelijk voor de bijdrage.

Goed doel emballage afdeling Jumbo Spoorhaag Houten

In juni heeft Jumbo Spoorhaag Houten weer een prachtig goed doel waarvoor bij onze emballage afdeling geld wordt ingezameld. Dit keer gaat het geld naar ‘De Droom van Schalkwijk’.
Zoals Jumbo dit op facebook beschrijft:

Een mooi initiatief om voor personen met een ernstige verstandelijke beperking een comfortabele en veilige woonomgeving te realiseren. Draag jij ook je steentje bij?! ??

In de maand juni dus alle lege flessen inleveren bij Jumbo.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Dit betekent onder andere dat wij moeten aangeven hoe wij met de gegevens omgaan die wij hebben verzameld, met wie wij deze informatie delen enzovoort.
Ook moeten wij iedereen die zich heeft aangemeld als belangstellende voor de Droom van Schalkwijk de mogelijkheid geven de eigen gegevens in te zien en te laten verwijderen.
Hiervoor hebben wij een privacy verklaring opgesteld en op de homepage van de website geplaatst.

Ook is het aanmeldformulier aangepast. Bij nieuwe aanmeldingen moeten de belangstellenden akkoord gaan met de privacy verklaring en toestemming geven tot het gebruik van de opgegeven gegevens voor de Droom van Schalkwijk.

De mensen die zich al aangemeld hebben ontvangen een mail waarin gevraagd wordt om ook toestemming te geven voor de opslag en het gebruik van de opgegeven informatie ten behoeve van de Droom van Schalkwijk.

 

Prachtig resultaat sponsoractie Weissensee

Wat een prestatie! Antonique Spithoven reed op 30 januari 2018 de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Aan deze inspanning koppelde hij een sponsoractie om geld op te halen voor onze droom.

Antonique heeft de Elfstedentocht gereden en € 1127,50 opgehaald voor De Droom van Schalkwijk.

Van harte gefeliciteerd met je prestatie en hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

Sponsoractie op de Weissensee (alternatieve Elfstedentocht)

Antonique Spithoven gaat over 2 weken op de Weissensee de alternatieve Elfstedentocht schaatsen om geld bijeen te brengen voor de droom van Schalkwijk?

Wat een geweldig initiatief.

Wil jij Antonique en ons steunen? Dat kan!

Via NL56INGB0007326780 t.a.v. de droom van Schalkwijk kan je een donatie doen!

Nieuwsbrief december 2017

De belangstellenden die zich aangemeld hebben bij de Droom van Schalkwijk hebben de nieuwsbrief van december 2017 al toegestuurd gekregen.

Om ook de geïnteresseerden, die via de website meeleven, de mogelijkheid te geven de nieuwsbrief te lezen is deze ook op de website geplaatst.

 

Nieuwsbrief dec 2017

Bijdrage NSGK

Begin 2017 heeft de Stichting De Droom van Schalkwijk een verzoek ingediend bij NSGK voor een financiële bijdrage voor de opstartfase van het project.

NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Met de hulp van donateurs en vrijwilligers steunt de stichting jaarlijks honderden projecten die hen helpen om gewoon te spelen, leren, wonen en werken, liefst samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Zie ook www.nsgk.nl.

NSGK heeft ons verzoek gehonoreerd en een bedrag  van €2500 beschikbaar gesteld.