Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Dit betekent onder andere dat wij moeten aangeven hoe wij met de gegevens omgaan die wij hebben verzameld, met wie wij deze informatie delen enzovoort.
Ook moeten wij iedereen die zich heeft aangemeld als belangstellende voor de Droom van Schalkwijk de mogelijkheid geven de eigen gegevens in te zien en te laten verwijderen.
Hiervoor hebben wij een privacy verklaring opgesteld en op de homepage van de website geplaatst.

Ook is het aanmeldformulier aangepast. Bij nieuwe aanmeldingen moeten de belangstellenden akkoord gaan met de privacy verklaring en toestemming geven tot het gebruik van de opgegeven gegevens voor de Droom van Schalkwijk.

De mensen die zich al aangemeld hebben ontvangen een mail waarin gevraagd wordt om ook toestemming te geven voor de opslag en het gebruik van de opgegeven informatie ten behoeve van de Droom van Schalkwijk.

 

Prachtig resultaat sponsoractie Weissensee

Wat een prestatie! Antonique Spithoven reed op 30 januari 2018 de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Aan deze inspanning koppelde hij een sponsoractie om geld op te halen voor onze droom.

Antonique heeft de Elfstedentocht gereden en € 1127,50 opgehaald voor De Droom van Schalkwijk.

Van harte gefeliciteerd met je prestatie en hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

Sponsoractie op de Weissensee (alternatieve Elfstedentocht)

Antonique Spithoven gaat over 2 weken op de Weissensee de alternatieve Elfstedentocht schaatsen om geld bijeen te brengen voor de droom van Schalkwijk?

Wat een geweldig initiatief.

Wil jij Antonique en ons steunen? Dat kan!

Via NL56INGB0007326780 t.a.v. de droom van Schalkwijk kan je een donatie doen!

Nieuwsbrief december 2017

De belangstellenden die zich aangemeld hebben bij de Droom van Schalkwijk hebben de nieuwsbrief van december 2017 al toegestuurd gekregen.

Om ook de geïnteresseerden, die via de website meeleven, de mogelijkheid te geven de nieuwsbrief te lezen is deze ook op de website geplaatst.

 

Nieuwsbrief dec 2017

Bijdrage NSGK

Begin 2017 heeft de Stichting De Droom van Schalkwijk een verzoek ingediend bij NSGK voor een financiële bijdrage voor de opstartfase van het project.

NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Met de hulp van donateurs en vrijwilligers steunt de stichting jaarlijks honderden projecten die hen helpen om gewoon te spelen, leren, wonen en werken, liefst samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Zie ook www.nsgk.nl.

NSGK heeft ons verzoek gehonoreerd en een bedrag  van €2500 beschikbaar gesteld.

Feest levert €2645 op

Één van onze ‘Droom van Schalkwijk’ initiatief nemers gaf onlangs een feest voor familie en vrienden. Cadeauwens was een bijdrage voor ‘de Droom’. De opbrengst was maar liefst 2645,- euro!!!
Wat een super idee. Dit geld kunnen we bij de opstartfase goed gebruiken.

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Augustus 2017

De zomervakantie is voor de meesten weer voorbij. Het seizoen is voor ons al volop van start gegaan. Er staan ook weer diverse afspraken in de agenda m.b.t. de locatie voor ons mooie woonplan.

Wij realiseren ons heel goed dat het nog een tijd duurt totdat ‘’de droom’’ er helemaal staat. Daarom is er een nieuw (deel)initiatief gestart om ‘Droomlogeren’ mogelijk te maken.

In de nieuwsbrief leest u meer.

nieuwsbrief Droom v Schalkwijk – Augustus 2017

Informatieavond De Droom van Schalkwijk

Op 17 mei is er een informatieavond geweest voor alle mensen die zich als belangstellende voor de Droom van Schalkwijk hebben aangemeld.

De opkomst was groot, de locatie mooi en het enthousiasme groot.

Het bestuur van de Droom heeft een presentatie gegeven over de droom, hoe deze tot stand gekomen is en wat tot nu toe bereikt is. Onze partner, Reinaerde, heeft de visie die zij hebben op het leveren van de zorg gedeeld.

 

Tijdens de avond hebben het bestuur van De Droom van Schalkwijk en Reinaerde afgesproken dat de samenwerking verder voortgezet wordt en dit binnenkort bekrachtigd zal worden door het ondertekenen van een Samenwerkingsovereenkomst.

 

 

 

 

 

Na de presentaties konden vragen gesteld worden. Veel vragen konden we direct beantwoorden maar er waren ook vragen waar wij verder mee aan de slag gaan.

Een zeer geslaagde avond met veel positieve reacties.

De presentatie van de avond is te bekijken via deze link ‘Presentatie De Droom van Schalkwijk‘.