Een droom voor de kinderen

‘Een droom voor de kinderen’.

Onder deze titel is een interview met de initiatiefnemers van de droom van Schalkwijk in het AD (Utrecht-Zuid editie) van 10 januari geplaatst.

We hopen hiermee de droom nog breder uit te dragen en toekomstige bewoners te interesseren.

Via onderstaande link is het interview te downloaden.

2017-01-10 Artikel AD

De stichting op de markt voor de Mantelzorg – Houten

In Houten is op 12 november de markt voor de Mantelzorg gehouden. Deze markt is er om de mantelzorgers uit Houten in het zonnetje te zetten en vanuit de gemeente Houten de waardering voor de mantelzorgers te tonen.

Voor de stichting een uitgelezen mogelijkheid om reclame te maken voor onze droom.

Op de markt was ook wethouder Jocko Rensen aanwezig, ook bekend als de ‘Vloggende Wethouder’. Hij heeft een interview gehouden met Ingrid en AndrĂ© Wels die namens de stichting op de markt aanwezig waren.

Het interview is te zien via deze link

De stichting ‘De droom van Schalkwijk’ is een feit

Op 19 otkober 2017 hebben de ouders van ‘De droom van Schalkwijk’ ten overstaan van notaris Zijerveld de akte van stichting ondertekent.

De stichting ‘De droom van Schalkwijk’ is hiermee een feit.

De volgende bestuursleden zijn aangesteld:

  • Simon Uijterwaal – Voorzitter
  • AndrĂ© Wels – Secretaris
  • Margot Gerrits – Penningmeester
  • Bart Hunfeld – Bestuurslid

De stichting is een feit

Ondertekening van de intentie-overeenkomst met Reinaerde

Op 14 september 2017 is de samenwerking met Reinaerde bekrachtigd met het ondertekenen van de intentie-overeenkomst.

Met de intentie-overeenkomst is overeen gekomen dat we samen, de ouders van ‘De droom van Schalkwijk’ en Reinaerde, een verkenning gaan doen om na te gaan of onze droom realiseerbaar is. Het doel is om deze verkenning 15 november afgerond te hebben.