Welkom bij De Droom van Schalkwijk

De Droom van Schalkwijk is een wooninitiatief om, voor mensen met een verstandelijke beperking, een veilige woning te realiseren in de regio Lekstroom.

Ons doel is een fijne, levensbestendige woning en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Er zal 24-uurs professionele zorg worden geboden. Ouders en verzorgers zullen samen optrekken om de zorg voor de bewoners te realiseren. Ieder vanuit zijn eigen vakgebied en mogelijkheden